Personal trainer terveyden edistäjänä

Personal trainer terveyden edistäjänä

Yhdeksän kuukauden ajan meillä oli mahdollisuus olla mukana erittäin mielenkiintoisessa tutkimusprojektissa. Olemme päässeet kertomaan projektista valmentajan näkökulmasta Trainer4Youn blogissa, ja nyt haluamme jakaa ajatuksia myös omille lukijoillemme. Olemme tästä kokemuksesta nimittäin hyvin innoissamme!

Terveydenhuolto on mullistumassa. Muutosten keskellä huomio on kiinnittynyt entistä enemmän ennaltaehkäisevien, terveyttä edistävien toimenpiteiden ja toimintamallien tarpeeseen. Teknologisia ratkaisuja yksilölähtöisempään, ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon kehitetään kaiken aikaa.  Tammikuussa 2017 tuli päätökseensä Digital Health Revolution (DHR) –pilottitutkimuksen kenttätyövaihe. Tämän tutkimuksen puitteissa selvitettiin myös yksilövalmennuksen mahdollista roolia terveydenedistämisessä ja ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa.

Poikkitieteellisen ja kansallisen DHR–hankkeen osana toteutettiin Suomen molekyylilääketieteen instituutin (FIMM) johdolla yli vuoden kestänyt DHR-pilottitutkimus. Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää ja testata menetelmiä täysin uudenlaista, syväluotaavaa terveys- ja elämäntapakartoitusta varten, sekä sen hyödyntämistä elämäntapamuutoksessa. Tarvittavien elämäntapamuutosten toteuttamisen tueksi tutkittaville tarjottiin myös henkilökohtaista valmennusta. Yhdeksän kuukautta kestäneen valmennuksen toteutuksesta vastasimme yhdessä Annetten kanssa.

Tutkimukseen osallistui noin sata vapaaehtoista aikuista. Tutkittavien taustat liikunnan ja elämäntapojen osalta vaihtelivat suuresti. Tutkittavista kerättiin terveyteen ja elämäntapoihin liittyvää tietoa muun muassa terveystarkastusten ja laboratoriomääritysten sekä erilaisten kyselyiden, aktiivisuuskellon ja applikaatioiden avulla. Valmennus koostui henkilökohtaisista tapaamisista valmentajan kanssa terveystarkastusten yhteydessä, kuukausittaisista puhelinkonsultaatioista sekä ryhmätapaamisista. Lisäksi tutkittavien käytössä oli viikoittainen puhelintukimahdollisuus valmentajien kanssa sekä Trainer4Youn tietopankin videomateriaalia. Tapaamisilla ja puhelinkonsultaatioissa keskityttiin kunkin tutkittavan henkilökohtaiseen tilanteeseen ja haasteisiin. Ryhmätapaamisilla valmentajat puolestaan luennoivat kaikkia koskettavista yleisistä aiheista; hyvinvoinnin kulmakivistä, ravitsemuksesta ja motivaatiosta.

Tyypillisestä personal training –valmennuksesta poiketen valmentajan käytössä oli hyvin yksityiskohtaista tietoa valmennettavan terveydentilasta. Noin kolmen kuukauden välein seurattiin muun muassa tutkittavien kolesteroliarvoja, verenpainetta sekä veren sokeriarvoja. Näiden tietojen avulla tarve muutokselle oli hyvin helppo perustella valmennettavalle. Tutkimuksessa valmentajan rooli olikin motivoimisen ja fyysisen valmentamisen rinnalla hyvin vahvasti terveystiedon jakajan rooli. Terveystarkastusten tulosten pohjalta nousi usein esiin paljon yksityiskohtaisia kysymyksiä tarvittavista tai riittävistä toimenpiteistä tilanteen korjaamiseksi, ja valmennuksen pääpaino oli suurilta osin terveyttä edistävien elämäntapamuutosten ohjaamisessa. Valmennuksen sisältö ja valmentajan roolin monipuolisuus tuntui yllättävän monet valmennukseen osallistuneet: personal trainer olikin paljon muutakin kuin bikinikuntoon piiskaavaa treenifanaatikko.

Motivaatio elämäntapamuutoksiin syntyi hyvin eri asioista. Joillekin elämäntapamuutoksen kantavaksi voimaksi riitti laboratoriokokeiden tulokset, ja niissä esiin nousseiden ongelmien korjaaminen. Toiset motivoituivat aktiivisuusrannekkeen avulla. Päivittäinen tieto omasta aktiivisuudesta ja unen määrästä, tai niiden riittämättömyydestä aktivoi muutokseen. Toiset taas tarvitsivat henkilökohtaisempaa tukea. Keskustelut valmentajan kanssa, ajankäyttöön ja motivaatioon liittyvät tehtävät, tai tarkat ohjeet harjoitteluun ja ruokailuun olivat edellytyksenä muutoksen käynnistymiselle ja etenemiselle. Kaikkein haastavimpien muutosten äärellä olevista osa jäi kaipaamaan vielä tarjottua intensiivisempää valmennusta.

On hyvä, että elämäntapamuutosten tueksi on tarjolla paljon erilaisia vaihtoehtoja. Muutosten toteuttaminen etenee aina vaiheittain, ja prosessi saattaa olla pitkä. Tämä havaittiin myös tutkimushankkeessa. Osa tutkittavista oli jo valmentajan puheille tulleessaan aloittanut elämäntapamuutoksen, toiset olivat valmiita tarttumaan heti valmentajan ohjeisiin, ja osalla meni yhdeksän kuukautta ajatusten kypsymiseen ennen ensimmäisten askelten ottamista. Valmentajalle nämä pienet edistysaskeleet viimeksi mainitun ryhmän kanssa olivat ehkä kaikkein suurimpia erävoittoja, sillä niiden merkitys valmennettavan elämänlaadun kannalta on yleensä merkittävä. Valmennuksen ja tuen tarpeesta kertoo myös se, että osa valmennettavista jaksoi sinnikkäästi käyttää aikaa muutoksen alkuun saattamiseen yhdessä valmentajan kanssa hyvinkin pitkään.

Tutkimukseen osallistui myös hyvin liikunnallisia ja aktiivisia henkilöitä. Monilla oli liikuntaharrastuksia joiden puitteissa he osallistuivat erilaisiin tapahtumiin ja kilpailuihin, ja treenasivat hyvin aktiivisestikin. Omatoimiset aktiiviliikkujat saivat valmentajilta täsmäohjeita omaan harjoitteluunsa. Lisäksi ohjeet palautumisen ja ruokailun suhteen tulivat usein tarpeeseen. Kiireisen ja usein stressaavan työelämän yhteensovittaminen niin terveysliikunnan kuin aktiivisen treenaamisenkin kanssa aiheuttaa haasteita.

Valmentajalle mahdollisuus työskennellä tyypillisestä valmennuskontekstista poikkeavassa tilanteessa oli hyvin antoisaa ja avartavaa. Valmennukseen saapui sellaisiakin henkilöitä, jotka eivät syystä tai toisesta hakeutuisi valmennukseen vaikkapa kuntokeskukseen. Juuri näiden henkilöiden tavoittaminen ja aktivoiminen asettaa kaikkein suurimman haasteen terveydenedistämiselle elämäntapojen avulla, sekä ennaltaehkäisevälle terveydenhuollolle. 

- Anna

Lisää tietoa tutkimushankkeesta sekä alkuperäisen kirjoituksen Trainer4Youn blogista löydät täältä:

http://www.digitalhealthrevolution.fi/

http://www.trainer4you.fi/blogi/digital-health-revolution-hanke-ja-personal-trainingin-rooli-terveyden-edistamisessa/

Teetkö yhteistyötä oman kehosi kanssa?

Teetkö yhteistyötä oman kehosi kanssa?

Kaikille sokerihiirille

Kaikille sokerihiirille