Valmentaja, miten huomioit asiakkaan kehonkuvan?

Valmentaja, miten huomioit asiakkaan kehonkuvan?

Brighter Side Of Exercise -tapaamisen ensimmäisenä päivänä nousi paljon keskustelua ja ajatuksia valmennuksista ja valmentajan roolista. Hankkeen tavoitteena on kehittää anoreksian hoitoketjua nostamalla tietoisuutta sairauden luonteesta sekä kehittää terveyttä edistävän liikunnan hyödyntämistä anoreksian hoidossa. Tänään keskusteltiin kehonkuvasta, siihen vaikuttavista tekijöistä, ja erityisesti valmentajan roolista kehonkuvan muodostumisessa.

Löimme heti päämme yhteen ja jo ensimmäisen luennon jälkeen aloimme käydä keskustelua omasta valmennusfilosofiastamme. Valmentajina koemme, että meidän tehtävänä on auttaa asiakkaitamme kehittämään elämänlaatuaan kokonaisuutena. Me emme anna asiakkaille valmiita ruokavalioita, vaan autamme asiakasta tunnistamaan ja tiedostamaan arjessaan toistuvia tapoja sekä pohtimaan niiden vaikuttavuutta omaan hyvinvointiin. Liikunta aloitetaan valmennettavalle aidosti sopivalta tasolta. Valmentaessamme asiakas on keskiössä, ja oma habituksemme on neutraali. 

Kuntokeskusten ja personal trainereiden palveluita markkinoidaan pitkälti kauniiden kehojen avulla. Median kuvien ja esimerkiksi blogien sisällöllä tiedetään vaikuttavan ihmisiin ja heidän kehonkuvaansa.  Liikunta-ala tuottaa tästä sisällöstä oman osansa. Jos kuntosalit ovat vuorattu peileillä ja seinillä on kuvia ainostaan kovassa tikissä olevista ihmisistä, henkilöt jotka eivät koe kuuluvansa tähän täydelliset kehot omaavien ihmisten ryhmään eivät koe oloaan mukavaksi astuessaan salille. Vaikka kuntosalit markkinoisivat toimintaansa matalakynnyksisenä, mutta tähän asiaan ei olla kiinnitetty huomiota, ei osa kohderyhmästä tule ehkä ikinä kynnyksen yli. Myös näyttäviin suorituksiin, kovassa kunnossa olevaan kehoon ja ainaiseen energisyyteen painottuvat valmentajien ja ohjaajien imagot saattavat antaa vääristyneen kuvan terveellisestä ja terveyttä edistävästä elämäntyylistä. Tämän ei ole ainoa tapa tuoda esiin valmentajan asiantuntemusta ja osaamista, eikä välttämättä edes se paras jos puhutaan terveyttä edistävästä ruokavaliosta ja liikunnasta. 

Valmennettavien positiivisen kehonkuvan vahvistamisen tulisi olla lähtötilanteessa valmentajan arvo. Valmentajan kuuluu tukea valmennettavan henkistä sekä fyysistä hyvinvointia ja ymmärtää ohjeistaa valmennettavaa siten miten hän tarvitsee - ei niin miten hän haluaa. Tottakai valmennettavan mielipidettä ja tavoitteita kunnioitetaan, mutta sitä ei pidä tehdä hänen terveytensä kustannuksella.

Erityisen hieno oivallus tältä päivältä oli se, että syömishäiriöitä ja ylipainoa tulee ennaltaehkäistä samalla tavalla. Tukemalla yksilön itsetuntoa ja kannustaa häntä pitämään itsestään huolta.

Annette&Anna

Onko valmentajan tärkein tehtävä muokata kehoja?

Onko valmentajan tärkein tehtävä muokata kehoja?

Lapsellisen terveellistä

Lapsellisen terveellistä