Onko valmentajan tärkein tehtävä muokata kehoja?

Onko valmentajan tärkein tehtävä muokata kehoja?

Valmentajia ja asiakkaita on moneen lähtöön. Joillain asiakkailla on esimerkiksi urheilulajiin liittyviä tarpeita kehon muokkaamisen suhteen, ja heille pitää tietenkin olla tähän aiheeseen erityisesti paneutuneet valmentajat. Suurimman osan personal trainereiden asiakkaista muodostaa kuitenkin kuntoliikunnan harrastajat ja terveysliikkujat. Heilläkin kehon muokkaaminen saattaa olla yksi tavoitteista, mutta ennen siihen keskittymistä on muitakin välitavoitteita joiden kautta valmennus etenee.

Jokaisella on ajatuksia ja toiveita siitä miltä oman kehon halutaan näyttävän. Usein valmentajan puheille tullessa nämä toiveet nousevat esiin yhdessä terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien tavoitteiden joukossa. Joskus ulkonäköön liittyvät toiveet kuitenkin menevät terveyden edelle. Valmentajan tehtävä on ohjata asiakkaitaan parhaan osaamisensa ja asiantuntemuksensa perusteella asiakkaan toiveet huomioiden. Valmentajan tehtävä on ohjata asiakasta hänen todellisten tarpeidensa mukaan, eikä vain hänen toiveidensa mukaan, silloinkin kun todelliset tarpeet ja asiakkaan toiveet ovat ristiriidassa.

Valmentajan työ olisi helppoa, jos kehon muokkaamisen pysyvästi toivottuun pisteeseen olisi kiinni ainoastaan ruokavalioon ja liikunnan määrään ja laatuun liittyvistä ohjeista. Todellinen haaste tulee vastaan siinä, miten ihmiset saa sitoutumaan asettamaansa tavoitteeseen ja ymmärtämään, mikä oikeasti on oleellista matkalla kohti tätä tavoitetta. Käsitykset siitä, millaista on terveellinen elämä, tai millä tavoin omia tavoitteita kannattaa tavoitella voivat olla syystä tai toisesta epärealistisia tai vääristyneitä. Valmentajan vastuulla on tilanteen vaatiessa puuttua myös haitallisiin tai epäterveisiin käytösmalleihin. Silloinkin, kun ei voi olla varma siitä, miten valmis asiakas on näitä asioita kohtaamaan. 

Ylipainon ja syömishäiriöiden taustalla on monia eri tekijöitä, jotka vaikeuttavat tai vääristävät ajatusmalleja ja toimintatapoja hyvistä tavoitteista huolimatta. Nämä voivat pahimmillaan ajaa asiakkaan jopa lähtötilannetta huonompaan lopputulokseen.  Tällaisia syitä ovat esimerkiksi tyytymättömyys omaan kehoon, sosiaalinen paine, nopeiden ratkaisujen tavoittelu, huono itsetunto, sekä vaikeudet suodattaa kriittisesti kaikkea tarjolla olevaa tietoa. Ennen kuin voidaan muokata kehonkoostumusta näihin asioihin on puututtuva.

Nopeilla ratkaisulla saadaan nopeita tuloksia aikaan ja hyviä ’ennen ja jälkeen’ -kuvia. Kuinka usein tulee tarkistettua, mitä asiakkaan mielessä liikkuu jälkeen -kuvassa?

Hyvä valmentaja luonnollisesti haluaa asiakkaalleen parasta, niin hyvinvoinnin kuin kehonkoostumuksen kannalta. Nämä kulkevat kuitenkin käsi kädessä, eikä yhtä ole ilman toista. Asiassa ei ole oikotietä, ei asiakkaalle, eikä valmentajalle. Ennen kuin saadaan aikaan muutosta kehonkoostumuksessa, täytyy miettiä mitä tapahtuu mielessä. 

Anna&Annette

Keinolla millä hyvänsä

Keinolla millä hyvänsä

Valmentaja, miten huomioit asiakkaan kehonkuvan?

Valmentaja, miten huomioit asiakkaan kehonkuvan?