Viina ja villit miehet

Viina ja villit miehet

Olet ehkä huomannut, että aina kun joku poikkeuksellisen korkean iän saavuttanut henkilö kertoo pitkän iän ja hyvinvoinnin salaisuuksiaan haastattelussa, mainituksi tulee postiviinen asenne ja aika usein joku hieman yllättävä, täysin terveydestä huolehtimiseen liittymätön seikka, kuten viina ja villit miehet (103-vuotias Hellä Karinki Aamulehdessä vuonna 2017). Se mikä vastauksista poikkeuksetta puuttuu, ovat kiellettyjen ruokien listat, harjoitusohjelmasuunnitelmat, sekä oman tekemisen ja kehon ruotiminen kielteiseen sävyyn.

Motivaation puute tai sen katoaminen on monelle tuttu ongelma elämäntapamuutoksia tehtäessä. Joskus on vaikea päästä edes alkuun vaikka tietää hyvin, että muutoksille olisi monia hyviä syitä. Toisinaan taas alkuun pääsee helposti hetken huumassa, mutta haasteet ilmaantuvat kun alun innostus hiipuu. Mistä siis löytyy kestävää motivaatiota elämäntapamuutoksen toteuttamiseen? Eräs asiakkaani epäili, että onnistuneen painonpudotuksen motivaattorina täytyy olla kuolemanpelko. Joskus valmennuksissa on tosiaan tullut vastaan tällaisiakin motiiveja. Ne yleensä ilmaantuvat siinä vaiheessa kun on jo sairastuttu, ikää on kertynyt, tai joku lähisukulainen on sairastunut vakavasti. En suosittele odottelemaan tällaisten motivaattoreiden ilmaantumista. 

Ongelmien välttely tai niistä eroon pääseminen eivät ole motivaation kannalta toimivia tavoitteita. Ylimääräisestä painosta tai kehon inhokkikohtien onegelmista eroon pääseminen eivät yleensä kovin pitkään toimi motivaation lähteinä. Myöskään terveyden ylläpitäminen mahdollisten tulevaisuudessa ilmaantuvien ongelmien välttämiseksi ei ole tavoitteena kovin toimiva. Sen sijaan tavoitteet, joissa huomio kiinnittyy toivottua lopputulosta kohti menemiseen tuovat tekemiseen mielekkyyttä ja palkitsevuutta, jotka taas ruokkivat motivaatiota. Positiiviseen muotoon asetettu tavoite ohjaa huomiomme siihen, mitä haluamme lisätä ja mitä kohti pyrimme. Huomio ja energia suuntautuvat silloin siihen, mitä kohti olemme menossa, ei siihen mistä haluamme pois tai mitä haluamme välttää.

Tavoitteilla ei ole itseisarvoa. Liian epämääräinen ja etäinen tavoite ei myöskään jaksa innostaa. Tavoite on syytä tuoda riittävän lähelle itseä ja omaa tilannetta, sekä muotoilla tarpeeksi konkreettiseksi, jotta siitä saa kiinni ja pystyy luomaan itselleen toteutettavissa olevan toimintasuunnitelman tavoitteen saavuttamiseksi. Oma huomio ja energia kannattaa myös ohjata positiivisella tavalla, kohti positiivisia muutoksia. 

Positiivisuus ei tarkoita pelkästään negatiivisuuden poissaoloa. Se ei myöskään tarkoita yltiöpäistä  tekopirteyttä, epärealistista toiveajattelua, tai vaikkapa ylipainon aiheuttamien terveyshaittojen kieltämistä. Positiivinen suhtautuminen omiin tavoitteisiin, valintoihin, tai vaikkapa omaan kehoon tuo tuloksia paremmin kuin joustamaton itsensä soimaaminen tai piiskaaminen. Keskitytäänpä hetkeksi tarkemmin positiiviseen kehonkuvaan.

Tutkimuksissa on todettu, että positiiviseen kehonkuvaan liittyy monia varsin laaja-alaisia, yksilölle edullisia ominaisuuksia. Tällaisia ovat optimismi, hyvä itsetunto, itsearvostus, vakaa paino, joustava sopeutuminen ja selviytymiskeinot, sekä sosiaalinen tuki. Kaikki nämä ovat ominaisuuksia, jotka takuulla tuovat menestystä monellakin elämän osa-alueella. Positiiviselle kehonkuvalle ominaisia piirteitä ovat:

1. Kehon arvostaminen

Kehon toiminnallisuuden ja terveyden arvostaminen. Kehon arvostus enemmän niiden asioiden vuoksi, joihin se pystyy kuin ulkonäön vuoksi.

2 Kehon hyväksyntä ja rakastaminen

Omassa kehossa viihtyminen sen puutteista huolimatta. Sen hyviin ominaisuuksiin keskittyminen vikojen sijaan. Keholle mahdollisesti vaarallisten kehonmuokkaamisen tapojen välttäminen.

3. Sisäinen positiivisuus ohjaamassa ulkoista käytöstä

Tunne siitä, että sisäinen positiivisuus näkyy ulospäin ja vaikuttaa ulkonäköön ja käyttäytymiseen. Sisäinen positiivisuus näkyy hymyilemisenä, muiden auttamisena, omien näkemysten esiin tuomisena, tavassa kantaa itseään ja pilkkeenä silmäkulmassa.

4. Laaja kauneuskäsitys

Monien  eri kehon kokojen, muotojen ja ulkonäköjen mieltäminen kauniiksi. Näkemys siitä, että kauneus koostuu siitä miten itsensä kantaa, itsevarmuudesta ja huolitellusta olemuksesta jonkin tietyn yksittäisen ulkonäön piirteen sijaan.

5. Medialukutaito

Tietoisuus median tuottaman kehokuvaston epärealistisuudesta. Kriittinen ja haastava suhtatuminen kuvastoon, joka uhkaa positiivista kehonkuvaa.

6. Hyväksytyksi tulemisen tunne

Kokemus siitä, että itselle läheiset henkilöt hyväksyvät kehosi sellaisena kuin se on. Tunne erityiseyydestä ja rakastetuksi tulemisesta muista kuin ulkonäköön liittyvistä syistä. 

7. Kehopositiiviset kontaktit

Itsensä ympäröiminen muilla, jotka suhtautuvat kehoonsa positiivisesti.

8. Tarkoituksen tunne

Usko korkeampaan tarkoitukseen, jonka takia keho on luotu sellaiseksi kuin se on, ja jonka vuoksi siitä pitää huolehtia. Jopa usko korkeampaan voimaan / uskonnollisuus voivat olla osa positiivista kehonkuvaa. 

9. Oman kehon kuunteleminen ja siitä huolehtiminen

Mieluisan liikunnan harjoittaminen, ja itselle toimivien stressinhallintakeinojen toteuttaminen. Avun hakeminen terveydellisiin ongelmiin sekä niiden ennaltaehkäisyyn. Kehon ajoittainen hemmottelu. Joustava syöminen. Omalle kehotyypille sopivan, luontaisen painon ylläpitäminen.

 

Palataanpa lopuksi vielä viinaan ja villeihin miehiin. Nämä tekijät tosiasiassa tuskin ovat olleet myötävaikuttamassa kenenkään pitkään ja terveeseen elämään ainakaan ratkaisevassa roolissa, mutta se, että 103-vuotias mainitsee nämä asiat pitkän ikänsä salaisuuksiksi kertoo tekijöistä, jotka taas ovat. Tällaisen lausunnon antajalla on takuulla edelleen yli satavuotiaana pilkettä silmäkulmassa. Hänen elämässään voidaan olettaa riittäneen sopivaa itsensä hemmottelua, postiivista suhtautumista omaan ulkonäköön hänen itsensä ja muiden toimesta, joustavaa luovimista erilaisten haasteiden läpi, sekä omasta terveydestä huolehtimista sopivalla liikunnalla ja joustavalla syömisellä. Hyvästä itsetunnostakaan ei selvästikään ole ollut pulaa. Vai saitko sinä mieleesi kuvan tiukkapipoisuudesta ja tarkasta dietistä?

 

Hellän haastattelu löytyy täältä.

Kehonkuvaan liittyvistä kysymyksistä tarkemmin kiinnostuneille: Body Image. A Handbook of Science, Practice, and Prevention. Cash & Smolak 2011.

 

Älä tuhlaa lomaasi

Älä tuhlaa lomaasi

Joustava syöminen ja syömisen hallinta

Joustava syöminen ja syömisen hallinta